Ανυψωτικά Μηχανήματα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων, είναι νομική υποχρέωση, του κατόχου του κάθε ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την νομοθεσία ελέγχου ανυψωτικών μηχανών και συγκεκριμένα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003).

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. ως διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), μπορεί να αναλάβει για εσάς, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, την διενέργεια του ελέγχου.

Αρχικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

anipsotika-mixanimata

Αρχικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

anipsotika-mixanimata

Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς