Έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν.4439/2016 στα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων απαιτείται :

  • Πιστοποιητικό για αεροφυλάκιο (ΦΕΚ 673/Β/1993)
  • Πιστοποιητικό για ανυψωτικό μηχάνημα (ΦΕΚ 1186/Β/2003)
  • Πιστοποιητικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΛΟΤ HD 384)
  • Πιστοποιητικό για δεξαμενή LPG (ΦΕΚ1221/09),(ΦΕΚ 477/1993)
  • Πιστοποιητικό για εγκατάσταση AUTOGAS (ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ)
  • Πιστοποιητικό για κάθε καινούργια μεταλλική δεξαμενή υγρών καυσίμων (ΦΕΚ119/2006) και (ΕΝ 12285-1:2003) ή/και πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου για κάθε υφιστάμενη δεξαμενή (Π.Δ.1224/81) και (ΦΕΚ119/2006).
  • Πιστοποιητικό ελέγχου στεγανότητας των σωληνώσεων υγρών καυσίμων (ΦΕΚ119/06)

Η ERGOCERT HELLAS A.E. αναλαμβάνει όλες τις παραπάνω πιστοποιήσεις. Αναλυτικότερα δεδομένα θα βρείτε εδώ.

 

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς