Επιθεωρήσεις 3ου Μέρους (T.P.I.)

  • Posted by dwhite_admin
  • On 6 Ιουνίου 2016
  • 0 Comments
Η ERGOCERT HELLAS A.E. προσφέρει υπηρεσίες ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους, που αφορούν στην παροχή, υπηρεσιών ελέγχου αναφορικά με την ποιότητα και εφαρμογή τεχνικών και νομοθετικών προδιαγραφών κατασκευής / εκτέλεσης / ολοκλήρωσης σε τεχνικό έργο μετά από αίτημα / απαίτηση πελάτη για χορήγηση πιστοποιητικού / βεβαίωσης συμμόρφωσης. Οι επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους (Third Party Inspections) […]
Read More
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς