Αρχικός έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση PED

 • Posted by dwhite_admin
 • On 12 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
Εξοπλισμός υπό πίεση, θεωρούνται τα δοχεία, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας υπό πίεση και τα συγκροτήματα αυτών, με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας άνω των 0,5 bar πέραν της ατμοσφαιρικής (δεξαμενές υγραερίου, ατμολέβητες, αεροφυλάκια, ενναλάκτες θερμότητας, σωληνώσεις εξοπλισμού υπό πίεση, εγκαταστάσεις AUTOGAS, δεξαμενών φυσικού αερίου, συγκροτήματα εξοπλισμού υπό πίεση, άλλα). Η επιθεώρηση και σήμανση CE εξοπλισμού […]
Read More
 

Περιοδικός Έλεγχος αεροφυλακίων – άλλων δοχείων υπό πίεση

 • Posted by dwhite_admin
 • On 11 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
Κατά την διενέργεια της επιθεώρησης περιοδικού ελέγχου σε αεροφυλάκια/ άλλα δοχεία υπό πίεση, υλοποιούνται έλεγχοι από τους παρακάτω: Έλεγχος ταυτοποίησης, σήμανσης, πινακίδας κατασκευαστή. Ανασκόπηση εγγράφων, τεχνικών εντύπων, πιστοποιητικών προηγούμενων ελέγχων των δοχείων. Παχυμετρήσεις των ελασμάτων του κελύφους και των πυθμένων των δοχείων. Οπτικός εξωτερικός έλεγχος της κατάστασης των δοχείων. Οπτικός εσωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις ή […]
Read More
 

Περιοδικός έλεγχος δεξαμενής υγραερίου

 • Posted by dwhite_admin
 • On 9 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
Κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία, όλες οι δεξαμενές υγραερίου θα πρέπει να ελέγχονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και ποιο συγκεκριμένα οπωσδήποτε ανά πενταετία από την αρχική τους κατασκευή. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 477/Β/01-07-1993, όσων αφορά τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Όσων αφορά τις εγκαταστάσεις υγραερίου […]
Read More
 

Έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων

 • Posted by dwhite_admin
 • On 8 Απριλίου 2019
 • 0 Comments
Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν.4439/2016 στα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων απαιτείται : Πιστοποιητικό για αεροφυλάκιο (ΦΕΚ 673/Β/1993) Πιστοποιητικό για ανυψωτικό μηχάνημα (ΦΕΚ 1186/Β/2003) Πιστοποιητικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΛΟΤ HD 384) Πιστοποιητικό για δεξαμενή LPG (ΦΕΚ1221/09),(ΦΕΚ 477/1993) Πιστοποιητικό για εγκατάσταση AUTOGAS (ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ) Πιστοποιητικό για κάθε καινούργια μεταλλική δεξαμενή υγρών καυσίμων (ΦΕΚ119/2006) […]
Read More
 

Παραλαβή ατμολέβητα

 • Posted by dwhite_admin
 • On 17 Μαΐου 2016
 • 0 Comments
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012, για την πρώτη θέση σε λειτουργία ενός ατμολέβητα, απαιτείται να εκδοθεί πιστοποιητικό παραλαβής από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, όπως η εταιρεία μας. Κατά την διαδικασία ελέγχου παραλαβής του ατμολέβητα, διενεργούνται έλεγχοι στα παρακάτω. Έλεγχος συμμόρφωσης γενικά της εγκατάστασης και μετά του ατμολέβητα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Έλεγχος ταυτοποίησης, […]
Read More
 

Περιοδικός έλεγχος ατμολέβητα

 • Posted by dwhite_admin
 • On 17 Μαΐου 2016
 • 0 Comments
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012 ο επανέλεγχος των ατμολεβήτων διενεργείται από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα ελέγχων και πιστοποίησης με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ατμολέβητα και εκτελείται στις περιπτώσεις που ο ατμολέβητας επισκευάζεται ή ελέγχεται περιοδικά ή σε περίπτωση αλλαγής καυστήρα. Στο ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012 καθορίζονται επίσης και η διαδικασίες ελέγχου των ατμολεβήτων, καθώς και η περιοδικότητα […]
Read More
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς