Αρχικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

  • Posted by dwhite_admin
  • On 17 Μαΐου 2016
  • 0 Comments
Έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 15085/593/2003 (φεκ 1186/Β/25-08-2003) κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο για την καταλληλότητα της χρήσης του. Σκοπός του αρχικού ελέγχου, είναι να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση και καλή λειτουργία της ανυψωτικής συσκευής και δεν είναι ο έλεγχος […]
Read More
 

Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

  • Posted by dwhite_admin
  • On 17 Μαΐου 2016
  • 0 Comments
Διακρίνεται σε έλεγχο τύπου Α (πλήρης έλεγχος – υποχρεωτικά με φορτία) και έλεγχο Τύπου Β (μερικός έλεγχος – προαιρετικά με φορτία). Ο τύπος του ελέγχου καθώς και η περιοδικότητα του ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) και έχει να κάνει με την κατηγορία […]
Read More
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς