Αρχικός έλεγχος νέων ανελκυστήρων

  • Posted by dwhite_admin
  • On 17 Μαΐου 2016
  • 0 Comments
Αρχικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Φορέα σε ένα νέο ανελκυστήρα, προτού αυτός διατεθεί στην αγορά και δοθεί σε χρήση. Το σήμα CE συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Η σήμανση CE αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή που είναι υπεύθυνο για […]
Read More
 

Περιοδικός έλεγχος υφιστάμενων ανελκυστήρων

  • Posted by dwhite_admin
  • On 17 Μαΐου 2016
  • 0 Comments
Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από Διαπιστευμένο /Αναγνωρισμένο Φορέα σε ένα υφιστάμενο ανελκυστήρα, δηλαδή σε ένα ανελκυστήρα ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται και εξυπηρετεί ανάγκες ανύψωσης , μεταφοράς προσώπων, φορτίων. Για την υλοποίηση περιοδικού ελέγχου και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση, η ERGOCERT HELLAS ΑΕ είναι διαπιστευμένος φορέας από το αρμόδιο κρατικό όργανο (ΕΣΥΔ) […]
Read More
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς